Biografía de Corín Tellado – Mulleres notables (2023)

Fai clic aquí se queres ver esta biografía en tradución ao inglésBiografía de Corín Tellado – Mulleres notables (1)

Biografía de Corín Tellado, escritora española de literatura romántica. É a autora máis vendida de libros en castelán. Vendéronse máis de 400 millóns de copias das súas novelas.

Interesse pela biografia de Corín Tellado

Corín Tellado conseguiu publicar, con gran éxito de público e vendas, preto de 5.000 novelas e relatos. As súas obras foron traducidas a 27 idiomas.

Corín Tellado foi un fenómeno moi sociolóxico. O seu éxito radicaba en que os seus lectores se identificaban cos personaxes que inventaba con sorprendente facilidade.

As súas novelas tratan sobre o amor e o desamor. Os seus personaxes son mulleres de hoxe, que viven historias románticas, aventuras sentimentais, matrimonios rotos e que loitan pola felicidade.

A fortaleza de Corín Tellado, ademais da súa gran capacidade para desenvolver interesantes argumentos, é a análise de sentimentos. Nas súas novelas a descrición é mínima e o estilo directo.

Nas tramas dos seus relatos, homes e mulleres viven os mesmos conflitos que os seus potenciais lectores; ás veces senten amor e outras odian; ás veces son xenerosos, e noutras circunstancias son impulsados ​​pola cobiza.

As historias que inventa Corín Tellado son historias da súa propia vida, para que os seus lectores se sintan reflectidos nelas. Ademais, todas as súas novelas terminaban inevitablemente en matrimonio.

O seu romance é positivo e sensible. Escribiu novelas sentimentais. O amor está sempre presente, e aínda que os seus romances poden ser semellantes entre si, todos son diferentes. O noxo tamén é o que máis está presente neles.

Outra característica das novelas de Corín Tellado é que están ambientadas no presente e non noutros tempos. Case sempre ambientou as súas novelas en España, Inglaterra ou Estados Unidos.

Os seus personaxes teñen unha humanidade tremenda. Hai moitas nenas que na vida real viviron o que viven os seus personaxes. Ela adorna as realidades con fantasías, sempre escribe sobre xente da alta sociedade, rodeada de luxos».

(Video) Corín Tellado: La Biografía | Descubre el Mundo de la Literatura

Infancia e estudos de Corín Tellado

Corín Tellado naceu o 25 de abril de 1927 en Asturias, no concello de Viavélez, concello do Franco.

Biografía de Corín Tellado – Mulleres notables (2)

Foi bautizada co nome de María del Socorro Tellado López. De pequena chamábanlle “Socorrín”. De aí vén o "Corín".

O seu pai era enxeñeiro naval na Mariña Mercante; súa nai, ama de casa. Tiveron cinco fillos: catro fillos e Corin.

En 1939, a familia instalouse en Cádiz. Corín estudou nun colexio rexentado por monxas daquela cidade andaluza.

Dende moi novo comezou a gozar da lectura de autores coñecidos (Miguel Delibes, Alejandro Dumas, Balzac) e de novelas eróticas como as de Pedro Mata.

Aínda que comezou a estudar psicoloxía, non terminou a carreira porque o seu pai morreu en 1945 e a familia tivo problemas económicos.

Os primeiros romances de Corín Tellado

Don Onofre, o libreiro que lle abastecía de novelas en Cádiz, descubriu que Corín escribía novelas e púxoa en contacto coa Editora Bruguera, que sempre estaba á procura de novos autores.

O 12 de outubro de 1946 a Editorial Bruguera publica a súa primeira novela, titulada "aposta audaz". Corín Tellado cobraba un soldo de 3.000 pesetas (unha cifra importante nos anos corenta). Esta novela tivo 36 reimpresións.

Coa segunda novela que presentou, Corín non tivo tanta sorte, porque a editorial rexeitouna.

As necesidades económicas da súa familia obrigárona a intentar traballar como dependenta nunha zapatería ou como caixeira nunha tenda de roupa de home.

Afortunadamente, non puideron contratala, porque antes a editorial Bruguera ofrecera incluíla na súa lista de escritores. O compromiso era que Corín Tellado entregase unha novela curta cada semana.

(Video) ¿A dónde van las gaviotas? | Corín Tellado - T1E1

O mozo Corín Tellado presumía de poder escribir unha novela en pouco máis de dous días. Montaría un debate en 5 minutos, inspirándose na vida cotiá e recollendo experiencias da rúa.

Espertou ás 5 da mañá e sempre tiña os seus papeis escritos moito antes dos prazos. Descubriu que tiña talento para escribir historias dunha soa vez.

Eran novelas curtas, románticas, dunhas cen páxinas. Tiñan moita aceptación, e aumentaba o número de lectores. Ademais, as novelas intercambiaban regularmente nos puntos de venda, polo que foron lidas por numerosos compradores.

Durante este período, traballou en exclusiva para a editorial Bruguera. Os seus traballos tiveron un éxito especial en América Latina, onde promoveron a creación de telenovelas en radio, teatro e televisión.

A familia de Corín Tellado regresou a Asturias

En 1948 volveu a Viavélez coa súa nai. Tres anos despois trasládanse a Xixón. Desde entón, Corín Tellado vive en Asturias, de onde nunca se movería.

En 1951, a revista Vanidades, moi distribuída por toda Latinoamérica, asina un contrato con Corín Tellado para a publicación mensual de dous relatos inéditos. Moi pronto, a tirada da revista pasou de 16.000 a 68.000 exemplares quincenais.

Con 32 anos, en 1959, Corín Tellado casou con Domingo Egusquizaga. A voda foi na igrexa de Covadonga.

Tiveron dous fillos: Begoña (1960) e Domingo (1961). Ao ano seguinte, Corín Tellado decidiu separarse do seu marido, aínda que nunca se divorciaron.

Romances de Corín Tellado na década de 1960

En 1962 ouUNESCODeclarou que Corín Tellado foi o autor máis lido en castelán despois de Cervantes. Pouco despois, asinou un contrato exclusivo con Bruguera.

Pero en 1964, a citada editora, a pesar da enorme produción da autora, comezou a reeditar as súas obras baixo outro título sen consultala. Este e outros desacordos levaron á escritora a decidir non continuar co seu contrato.

Ao ano seguinte comeza a traballar na Editorial Rollán, que publica unha colección de novelas certificadas como "inéditas".

(Video) MI FELICIDAD ERES - CORÍN TELLADO

En xullo de 1966 faleceu a súa nai. A finais de ano aparece Corín Ilustrada, unha colección quincenal de adaptacións das súas novelas a fotonovelas. Dende o primeiro,"es un aventureiro”, vendéronse 750.000 exemplares nunha semana.

Biografía de Corín Tellado – Mulleres notables (3)

En 1968, Andrés Amorós publica "Socioloxía dun romance de rosas» baseado en dez dos seus títulos e a obra do autor foi traducida a varios idiomas.

Tamén en 1968, o xornal asturiano "A Nova España” designou a Corín Tellado como o “Asturiano do ano 1967 en Popularidade”.

Obras de Corín Tellado na década de 1970

A Editorial Bruguera gañou un contencioso contra Corín Tellado, quen tivo que pagarlle 365 millóns de pesetas e comprometerse a traballar en exclusiva para a devandita editorial ata 1990.

A boa amizade persoal entre Francisco Bruguera e Corín Tellado non rematou, a pesar de que os tribunais resolveron as súas diferenzas profesionais.

En 1977 Corín debutou na serie radiofónica con "Lorena”, historia dunha anfitriona.

Entre 1978 e 1979, baixo o pseudónimo de Ada Miller, Corín Tellado publicou en Bruguera 26 novelas eróticas de bolsillo na colección “Especial Venus” finxindo que foron traducidos do inglés.

Corín Tellado e seus romances nas décadas de 1980 e 1990

En 1981, Corín Tellado viaxou durante unha semana a Chile, convidado pola cadea de televisión de Santiago. A acollida foi espectacular e Corín puido sentir o alto grao de popularidade que tiña naquel país.

A editorial Bruguera pechou en 1986, polo que a escritora quedou liberada do seu contrato de exclusividade, que durou 24 anos.

A partir de entón escribiu unha colección de contos xuvenís para as editoriais Xúcar e Cantábrico.

Biografía de Corín Tellado – Mulleres notables (4)

En 1989, un dicionario enciclopédico confirmou que xa escribira 2.243 novelas.

(Video) La última noche~audiolibro romántico

A súa inigualable popularidade permitiulle entrar no mercado audiovisual estadounidense.

En 1990 cedeu os dereitos de 26 das súas novelas á produtora G&G Partners; Posteriormente, varias cadeas estadounidenses e as españolas Telecinco e Antena 3 emitiron unha serie de episodios baseados nas súas telenovelas.

En 1992 publicou a súa primeira novela longa, “loita oculta” que a autora consideraba o seu favorito. Máis tarde publicou outra longa narración, “amargos sentimentos".

Nos últimos anos, os seus escritos evolucionaron e reflectiron a realidade social, tratando temas como a independencia económica feminina, o maltrato familiar, a infertilidade ou as drogodependencias.

Últimos anos da vida de Corín Tellado

En 1998, o Concello de Xixón decidiu darlle o nome "Corín Tellado” a unha rúa da cidade.

A súa Maxestade o Rei concedeulle o "Medalla de Ouro ao Mérito no Traballo".

María Teresa González, licenciada en Filoloxía Románica pola Universidade de Oviedo, realizou un estudo sobre a obra de Corín co título "Corín Tellado, medio siglo de culebrón amorosa".

No ano 2000, Corín Tellado publica o seu primeiro traballo en Internet, “milagre no camiño". Deixou tres novelas inéditas inéditas.

O 11 de abril de 2009 faleceu na súa casa de Xixón, aos 81 anos, a consecuencia dun ictus.

Fai clic aquí se queres ver esta biografía en tradución ao inglésBiografía de Corín Tellado – Mulleres notables (5)

Valora esta biografía usando as estrelas:

Videos

1. TE AMO - AUDIOLIBRO ROMANTICO
(Nico Vera)
2. Corín Tellado. Adorada mía. Audiolibro en español latino
(Audiolecturas)
3. EMPIEZA AHORA - AUDIOLIBRO ROMANTICO
(Nico Vera)
4. ARDIENTE SACRIFICIO - AUDIOLIBRO ROMANTICO
(Nico Vera)
5. TU ME DISTE LA FELICIDAD - AUDIOLIBRO ROMANTICO
(Nico Vera)
6. Mala como todas~~audiolibro~~Tom Stone
(Petra pistola loca)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 06/19/2023

Views: 5755

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.